Tietosuojalauseke

Autotalo Pelttari on sitoutunut suojaamaan palvelujensa käyttäjien yksityisyyttä ja noudattaa toiminnassaan tietosuoja- ja muita lakeja sekä hyviä tietosuojakäytäntöjä. Tätä tietosuojalauseketta sovelletaan, kun Autotalo Pelttari (Kakkostien Auto Oy ja Pelttarin Auto Oy) on rekisterinpitäjä ja kun viittaamme tämän tietosuojalausekkeen soveltamiseen Autotalo Pelttarin palvelujen käytön yhteydessä.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on Autotalo Pelttarin palvelujen käyttäminen, asiakassuhde tai muu asiallinen yhteys Autotalo Pelttariin, Autotalo Pelttarin lainmukaiset velvollisuudet tai käyttäjän suostumus. Henkilötietoja voidaan kerätä esim. palvelujen käytön, kilpailujen tai kampanjoiden yhteydessä sekä muutoin henkilön asioidessa kanssamme. Autotalo Pelttari ei vastaa kolmansien osapuolien omien henkilötietojensa käsittelystä tai erilaisista tietosuojakäytännöistä tai käyttöehdoista.

Käsittelemme henkilötietoja alla määriteltyihin yhteen tai useampaan tarkoitukseen liittyen:

  1. Asiakassuhteen ylläpitäminen ja palvelujen tarjoaminen, kuten autojen myynti, huolto, korjaus, takuutyöt, rahoitus- ja huoltosopimukset, vakuutukset, rekisteröinti
  2. Palvelujen kehittäminen
  3. Markkinointi ja asiakasviestintä

Rekisterin tietoja luovutetaan tarpeen vaatiessa rekisterinpitäjän tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseen ja tuottamiseen liittyvien toimenpiteiden toteuttamiseksi tai muiden vastaavien tavanomaisten syiden vuoksi, kuten asiakkaan auton maahantuojan autotilaukseen, takuuseen, huoltoon tai muihin kunnossapitoon tai turvallisuuteen liittyviin toimiin liittyen, rahoituslaitoksien rahoitussopimuksiin, vakuutusyhtiöiden vakuutuksiin ja korikorjaustietoihin, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa, lainsäädännön velvoittaessa tai liiketoimintakaupan yhteydessä.

Pyrimme kohtuullisin keinoin pitämään henkilötiedot ajan tasalla.

Tietosuojaan liittyvät yhteydenotot: tietosuoja@autotalopelttari.fi

Tietosuojaselosteet: Pelttarin Auto Oy:n ja Kakkostien Auto Oy:n asiakasrekisterit

Jä­tä yh­tey­den­ot­to­pyyn­tö, niin o­tam­me si­nuun yh­teyt­tä mah­dol­li­sim­man pi­an.