Yhteystiedot

Perheomisteinen Autotalo Pelttari on toiminut autokaupan alalla jo vuodesta 1958. Ensimmäisinä vuosina yritys keskittyi käytettyjen autojen kauppaan. Uusien autojen myyminen aloitettiin vuonna 1965. Äetsässä aloitettu liiketoiminta siirrettiin vuonna 1990 uusiin tiloihin Huittisiin, joissa sijaitsee automyymälämme lisäksi myös yrityksen hallinto. Myöhemmin liiketoimintamme laajeni myös Poriin ja Raisioon. Olemme aito monimerkkitalo, joka palvelee automyynnin lisäksi myös valtuutettuna merkkihuoltona ja –korjaamona sekä varaosamyyjänä. Edustamiamme uusien autojen merkkejä meillä on kaiken kaikkiaan 10.

Autotalo Pelttaria johtaa Jukka Pelttari. Yhteenlaskettu liikevaihtomme on noin 40 Meuroa ja työllistämme 70 autoalan ammattilaista.

Toimintatapamme

Tavoitteenamme on toimia aina siten, että Autotalo Pelttarin tuotteiden ja palvelujen laatu vastaa luvattua kaikissa tapauksissa. Otamme jokainen vastuun työstämme ja lupauksistamme. Huolenpito ympäristöstä on yksi Autotalo Pelttarin keskeisistä arvoista. Pyrimme toimimaan siten, että toimintamme ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman pienet. Arvioimme vuosittain toimintamme ympäristövaikutukset ja asetamme tavoitteet niille ympäristövaikutuksille, jotka arvioinnissa nousevat tärkeimmiksi. Näin toimien pyrimme jatkuvasti vähentämään toimintamme aiheuttamia haitallisia ympäristövaikutuksia.

Jä­tä yh­tey­den­ot­to­pyyn­tö, niin o­tam­me si­nuun yh­teyt­tä mah­dol­li­sim­man pi­an.