Toimintatapamme

Autotalo Pelttarin toimialana on autojen vähittäiskauppa ja siihen liittyvä huolto- ja korjaustoiminta sekä varaosakauppa. Tarjoamme asiakkaillemme täyden autoiluun liittyvän palveluvalikoiman. Autotalo on erikoistunut

  • Toyota (Pelttarin Auto Oy),
  • Citroën, Peugeot, Dacia ja Hyundai (Kakkostien Auto Oy Huittinen),
  • Hyundai, Renault, Dacia, Fiat, Jeep, Suzuki ja Isuzu (Kakkostien Auto Oy Pori)

merkkisiin henkilö- ja hyötyajoneuvoihin sekä vaihtoautoihin. Toimintamme perustana on asiakastyytyväisyyden, henkilöstön ammattitaidon ja työtyytyväisyyden jatkuva parantaminen sekä kannattava liiketoiminta ympäristöasiat ja työturvallisuus huomioiden.

Noudatamme liiketoiminnassamme seuraavia periaatteita:

  • tyytyväiset asiakkaat ja asiakassuhteiden jatkuvuus
  • laadukkaat tuotteet, palvelut ja välineet
  • ammattitaitoinen ja luotettava toiminta
  • henkilöstön arvostaminen ja jatkuva kehittäminen koulutuksella
  • hyvät ja avoimet suhteet päämiehiin, yhteistyökumppaneihin ja rahoittajiin

Toimintapolitiikan tavoitteena on, että Autotalo Pelttarin tuotteiden ja palvelujen laatu vastaa luvattua ja että sitä pyritään jatkuvasti parantamaan. Otamme jokainen vastuun työstämme, ja käsittelemme saamamme palautteen. Palautteen avulla pyrimme parantamaan asiakastyytyväisyyttä, yhteistyötä, avoimuutta sekä tehostamaan liikkeen toimintaa. Pidämme kiinni sopimuksista ja sovituista asioista.

Huolenpito ympäristöstä on yksi Autotalo Pelttarin keskeisistä arvoista. Pyrimme toimimaan siten, että toimintamme ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman pienet. Arvioimme vuosittain toimintamme ympäristövaikutukset ja asetamme tavoitteet niille ympäristövaikutuksille, jotka arvioinnissa nousevat tärkeimmiksi. Näin toimien pyrimme jatkuvasti vähentämään toimintamme aiheuttamia haitallisia ympäristövaikutuksia. Sitoudumme sidosryhmiemme odotuksiin sitovina velvoitteina.

KOHTI PUHTAAMPAA TULEVAISUUTTA – Autotalo Pelttarin käyttämä sähkö on alkuperätakuumerkittyä ja 100% tuotettu uusiutuvilla energianlähteillä.

Toimintapolitiikka on julkinen henkilöstölle, asiakkaille ja sidosryhmille.

Jukka Pelttari
Toimitusjohtaja

Jä­tä yh­tey­den­ot­to­pyyn­tö, niin o­tam­me si­nuun yh­teyt­tä mah­dol­li­sim­man pi­an.